Pozycja
1493/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1162.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Meksyk, Jana Kowalczyka
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu
Data wniosku
27 listopada 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
7 stycznia 2020