Pozycja
1496/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1165.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Złota
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40 PE wraz z budową przyłączy gazu Dz25 PE
Data wniosku
27 listopada 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
7 stycznia 2020