Pozycja
1504/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1166.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Jana Karola Chodkiewicza
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz90 PE wraz z budową przyłącza gazu Dz25 PE
Data wniosku
27 listopada 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
15 stycznia 2020