Pozycja
1506/2019
Sprawa
Ar-II.6743.1181.2019
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Orzechowa
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40 PE wraz z budową przyłączy gazu Dz25
Data wniosku
29 listopada 2019
Termin do którego można wnieś sprzeciw
15 stycznia 2020