Pozycja
61/2020
Sprawa
Ar-II.6743.23.2020
Inwestor
Sonia i Konrad Kosteccy
Adres inwestycji
Zamysłów, ul. Gołębia
Opis
PRZEBUDOWA przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej będącej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki
Data wniosku
14 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
26 lutego 2020