Pozycja
63/2020
Sprawa
Ar-II.6743.25.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, ul. Pogodna
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
14 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
28 stycznia 2020