Pozycja
77/2020
Sprawa
Ar-II.6743.33.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Śródmieście, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia D90 i D63 PE100 SDR11 RC wraz z dwoma przyłączami gazu niskiego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz punktami pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania budynku handlowo-usługowego
Data wniosku
16 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
17 marca 2020