Pozycja
78/2020
Sprawa
Ar-II.6743.34.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Gotartowice, ul. Gotartowicka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Data wniosku
16 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
4 marca 2020