Pozycja
79/2020
Sprawa
Ar-II.6743.41.2020
Inwestor
Barbara i Jerzy Piątek
Adres inwestycji
Ochojec, ul. Chwałęcicka
Opis
BUDOWA budowa drewnianego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
16 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
20 kwietnia 2020