Pozycja
93/2020
Sprawa
Ar-II.6743.54.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Ludwika Zdrzałka
Opis
BUDOWA sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem
Data wniosku
22 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
4 czerwca 2020