Pozycja
129/2020
Sprawa
Ar-II.6743.74.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Smolna, ul. Daleka, ul. Głucha
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wniosku
30 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
30 marca 2020