Pozycja
130/2020
Sprawa
Ar-II.6743.80.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Maroko-Nowiny, Św. Józefa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej śr/c dz40 PE i przyłącza gazu dz25 do budynku mieszkalnego
Data wniosku
31 stycznia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
21 lutego 2020