Pozycja
194/2020
Sprawa
Ar-II.6743.142.2020
Inwestor
Grzegorz Sklorz, Sylwia Majer, Grzegorz Hajnce
Adres inwestycji
Meksyk, Brzeziny Miejskie
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Data wniosku
14 lutego 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
17 marca 2020