Pozycja
217/2020
Sprawa
Ar-II.6743.150.2020
Inwestor
H.D.K. S.C. Hełmiński Jarosław
Adres inwestycji
Popielów, ul. S. Konarskiego
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Data wniosku
18 lutego 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
10 marca 2020