Pozycja
257/2020
Sprawa
Ar-II.6743.182.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, ul. Gronowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia D90 PE100 SDR11 RC oraz przyłącza gazu niskiego ciśnienia D63 PE100 SDR11 RC wraz z punktem pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
27 lutego 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
17 marca 2020