Pozycja
282/2020
Sprawa
Ar-II.6743.192.2020
Inwestor
Gmina Miasta Rybnika
Adres inwestycji
Kamień, ul. Szewczyka, ul. Robotnicza
Opis
BUDOWA budowa odcinka sieci kanalizacji elektroenergetycznej do 1 kV na rondzie Ukraińskim
Data wniosku
3 marca 2020