Pozycja
351/2020
Sprawa
Ar-II.6743.232.2020
Inwestor
Tauron Dystrybucja S.A.
Adres inwestycji
Golejów, ul. Gierymskiego, Gliwicka, Morwowa
Opis
PRZEBUDOWA przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn zasilanej ze stacji transformatorowej
Data wniosku
13 marca 2020