Pozycja
403/2020
Sprawa
Ar-II.6743.264.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Górnośląska
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Dz63PE wraz z budową przyłączy gazu Dz40PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wniosku
26 marca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
23 kwietnia 2020