Pozycja
404/2020
Sprawa
Ar-II.6743.265.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, ul. Zebrzydowicka
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40PE wraz z budową przyłączy gazu Dz25PE do budynku usługowego oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
26 marca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
23 kwietnia 2020