Pozycja
423/2020
Sprawa
Ar-II.6743.278.2020
Inwestor
Krystian Kufieta, Grażyna Kufieta, Bartłomiej Kufieta, Anna Siennicka
Adres inwestycji
Popielów, ul. Żwirowa 14
Opis
BUDOWA rozbiórka istniejącego odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn będącej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem działki nr 4254/300 oraz budowa nowych odcinków sieci elektroenergetycznej
Data wniosku
2 kwietnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
24 kwietnia 2020