Pozycja
424/2020
Sprawa
Ar-II.6743.279.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, ul. Rudzka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłącze gazu do budynku
Data wniosku
3 kwietnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
1 lipca 2020