Pozycja
425/2020
Sprawa
Ar-II.6743.280.2020
Inwestor
Adrian Marcin, Jarosław Marcisz
Adres inwestycji
Kłokocin, ul. Komunalna
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody dla budynków jednorodzinnych
Data wniosku
3 kwietnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
24 kwietnia 2020