Pozycja
426/2020
Sprawa
Ar-II.6743.281.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, ul. Ligocka i ul. Zuchów
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej ś/c dz 40 PE i przyłączy gazu dz 25 do budynków mieszkalnych
Data wniosku
7 kwietnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
14 maja 2020