Pozycja
453/2020
Sprawa
Ar-II.6743.294.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Wielopole, Gliwicka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej n/c dz160, dz90 do budynków mieszkalnych
Data wniosku
14 kwietnia 2020