Pozycja
509/2020
Sprawa
Ar-II.6743.320.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, Łączna
Opis
ROZBUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Data wniosku
17 kwietnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
2 czerwca 2020