Pozycja
510/2020
Sprawa
Ar-II.6743.321.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Niedobczycka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu
Data wniosku
20 kwietnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
13 lipca 2020