Pozycja
590/2020
Sprawa
Ar-II.6743.388.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Boguszowice Stare, Boguszowicka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia D160 i D63 PE100 SDR11 RC wraz z przyłączem gazu niskiego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz punktem pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
12 maja 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
26 maja 2020