Pozycja
592/2020
Sprawa
Ar-II.6743.401.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Ks. Norberta Bończyka
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Data wniosku
15 maja 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 stycznia 2021