Pozycja
629/2020
Sprawa
Ar-II.6743.418.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Rybnik-Północ, ul. J. Karłowicza
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
22 maja 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 czerwca 2020