Pozycja
630/2020
Sprawa
Ar-II.6743.419.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, ul. Borki
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
22 maja 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
12 czerwca 2020