Pozycja
683/2020
Sprawa
Ar-II.6743.452.2020
Inwestor
Dominika Wagner, Jacek Dzięcioł, Bożena Dzięcioł
Adres inwestycji
Wielopole, ul. Majątkowa
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej z przyłączami wody dla budynków jednorodzinnych
Data wniosku
1 czerwca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
23 czerwca 2020