Pozycja
684/2020
Sprawa
Ar-II.6743.455.2020
Inwestor
Tauron Dystrybucja S.A.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Niedobczycka
Opis
BUDOWA budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Data wniosku
29 maja 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
19 czerwca 2020