Pozycja
686/2020
Sprawa
Ar-II.6743.458.2020
Inwestor
SOLID INVEST Krzysztof Golański
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, ul. Pochyła
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wniosku
29 maja 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
19 czerwca 2020