Pozycja
700/2020
Sprawa
Ar-II.6743.474.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Gruntowa
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania 10 budynków jednorodzinnych dwu mieszkaniowych
Data wniosku
3 czerwca 2020