Pozycja
714/2020
Sprawa
Ar-II.6743.479.2020
Inwestor
Polska półka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Zebrzydowicka
Opis
BUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Data wniosku
4 czerwca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
25 czerwca 2020