Pozycja
715/2020
Sprawa
Ar-II.6743.483.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, Kasztanowa
Opis
BUDOWA rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu
Data wniosku
4 czerwca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
25 czerwca 2020