Pozycja
786/2020
Sprawa
Ar-II.6743.525.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Wielopole, ul. Gliwicka 180A i 180
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu
Data wniosku
23 czerwca 2020