Pozycja
810/2020
Sprawa
Ar-II.6743.542.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, ul. Wolna 171
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDr11RC wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu
Data wniosku
26 czerwca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
13 lipca 2020