Pozycja
831/2020
Sprawa
Ar-II.6743.554.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niewiadom, ul. Kazimierza Wielkiego 58A i 58B
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłączy gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11RC wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi gazu dla potrzeb zasilania budynków jednorodzinnych
Data wniosku
30 czerwca 2020