Pozycja
832/2020
Sprawa
Ar-II.6743.555.2020
Inwestor
PSG Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, ul. Długa 41C
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11RC wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego
Data wniosku
30 czerwca 2020