Pozycja
833/2020
Sprawa
Ar-II.6743.556.2020
Inwestor
Karolina i Łukasz Kupczyńscy, Aneta i Robert Goluch
Adres inwestycji
Golejów, ul. Wiosny Ludów
Opis
BUDOWA budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi
Data wniosku
30 czerwca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
28 lipca 2020