Pozycja
924/2020
Sprawa
Ar-II.6743.603.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Adres inwestycji
Niedobczyce, Bolesława Krzywoustego
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu
Data wniosku
13 lipca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
27 lipca 2020