Pozycja
925/2020
Sprawa
Ar-II.6743.622.2020
Inwestor
Antoni Danowski
Adres inwestycji
Kamień, ul. Z. Nałkowskiej
Opis
BUDOWA budowa napowietrznej sieci nN wraz z demontażem istniejącej sieci napowietrznej nN kolidującej z planowaną budową drogi dojazdowej
Data wniosku
23 lipca 2020