Pozycja
930/2020
Sprawa
Ar-II.6743.610.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Orzepowice, ul. Dzikiej Róży
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych
Data wniosku
16 lipca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
31 lipca 2020