Pozycja
931/2020
Sprawa
Ar-II.6743.609.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Ligota - Ligocka Kuźnia, ul. Brzezińska
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
16 lipca 2020