Pozycja
976/2020
Sprawa
Ar-II.6743.644.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Paruszowiec-Piaski, ul. J. Słowackiego
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego
Data wniosku
30 lipca 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
7 września 2020