Pozycja
1087/2020
Sprawa
Ar-II.6743.698.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Popielów, ul. Trzech Krzyży 53
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D110 PE100 SDR11 RC wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC oraz punktem redukcyjno-pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalno-usługowego
Data wniosku
14 sierpnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
24 września 2020