Pozycja
1128/2020
Sprawa
Ar-II.6743.707.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, ul. L. Zdrzałka 20A
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 RC oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku jednorodzinnego
Data wniosku
21 sierpnia 2020