Pozycja
1131/2020
Sprawa
Ar-II.6743.711.2020
Inwestor
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres inwestycji
Zebrzydowice, ul. M. Buhla, Krzywa, Łączna, ...
Opis
BUDOWA budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych (18 szt.) - etap I
Data wniosku
19 sierpnia 2020