Pozycja
1163/2020
Sprawa
Ar-II.6743.750.2020
Inwestor
FHU Wojciech Gruczelak
Adres inwestycji
Niedobczyce, ul. Gruntowa
Opis
BUDOWA budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi
Data wniosku
31 sierpnia 2020
Termin do którego można wnieś sprzeciw
1 października 2010